بلاگ

خدمات سالمند

خدمات سالمند

مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مرکز پرستاری بالینی چترفیروزه ای بصورت روزانه شبانه روزی و شبانه ویا بصورت مقطعی انجام میپذیرد

اطلاعات بیشتر
خدمات کودک

خدمات کودک

مراقبت از کودکان توسط مادریاران،کودکیاران و مربیان خصوصی مرکز چترفیروزه ای صورت میپذیرد

اطلاعات بیشتر
پرستاری و مراقبت از بیمار

پرستاری و مراقبت از بیمار

مرکز چتر فیروزه ای این امکان را به شما عزیزان میدهدتا بیمار شما در منزل از احساس امنیت و آرامش برخوردار باشد

اطلاعات بیشتر

دسته بندی مطالب