درباره مرکز پرستاری چتر فیروزه ای بیشتر بدایند

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

این شرکت در حوزه خدمات دهی درمنزل در راستای سرویس دهی به عزیزان شماتوسط کادری مجرب ودوره دیده فعال میباشد.هرگونه موضوع درمانی و نرسینگ خارج از فعالیت این شرکت است.

امروزه خانواده ها وعام جامعه بدلیل مشغله های زندگی و شرایط وسبک زندگی که اکثرا شاغل هستند و بنا به هر دلیلی قادر به مراقبت و مواظبت و تامین نیازهای عزیزانشان نیستندنیازمند افرادی متعهد و درستکار دلسوز و مهربان بوده تا بتوانند کنار سالمندان و کودکان و عزیزانشان خدمات و سرویس دهی کنند.


باتوجه به شرایط فعلی جامعه و حساسیت هایی که وجود داردمتاسفانه نمیتوان به هر شخصی اعتماد کردکه وارد حریم خصوصی افراد شوند.

شرکت چتر فیروزه ای با درنظر گرفتن شرایط لازم در حوزه پذیرش افرادواجد شرایط طبق چهارچوب آیین نامه و قوانین ثبت شرکت هازیر نظر قوه قضاییه بصورت قانونمند و رسمی با شماره ثبت شده در روزنامه رسمی کشور و سابقه ای درخشان سعی داردازافراد امین و ذیصلاح جهت سهولت درانجام کار عزیزان شما استفاده کند و بهترین خدمات وسرویی دهی را به شما خوبان ارائه دهد.

ازاعتماد وانتخاب شما عزیزان سپاسگذاریم وخداوند متعال را به پاس این موهبت الهی و موفقیت شاکرهستیم .

مفتخریم که خدمت  و همراه شما عزیزان هستیم تا بتوانیم باری از روی دوش شما کم کنیم.

شما مبلغ ما خواهید شد


 

تماس بگیرید