خدمات پرستاری چتر فیروزه ای در کرج

خدمات سالمند

مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مرکز پرستاری بالینی چترفیروزه ای بصورت روزانه شبانه روزی و شبانه ویا بصورت مقطعی انجام میپذیرد

بیشتر بخوانید

خدمات کودک

مراقبت از کودکان توسط مادریاران،کودکیاران و مربیان خصوصی مرکز چترفیروزه ای صورت میپذیرد

بیشتر بخوانید

پرستاری و مراقبت از بیمار

مرکز چتر فیروزه ای این امکان را به شما عزیزان میدهدتا بیمار شما در منزل از احساس امنیت و آرامش برخوردار باشد

بیشتر بخوانید

آخرین مطالب

پرسش های متداول

مجموعه پرستاری چتر فیروزه ای این امکان را به همه مشترکین عزیزخود میدهدکه در طی مدت زمان قراردادبنا به هردلیلی که نیازباشد نیروی اعزامی جابجا شودو موضوع جایگزینی اعزامی صورت گیرد

خیلی از خانواده ها نگران این هستند که اگر در حین کار برای پرستار مشکلی پیش آید یا اینکه امکان تآمین خدمات مورد نیاز توسط پرستار اول وجود نداشته باشد روند کار به چه ترتیبی میشود

لازم به ذکر است که جای نگرانی برای ادامه تآمین خدمات وجود ندارد زیرا مرکز پرستاری چترفیروزه ای با توجه به تنظیم قراردادهای مدت دار کاملا با شناخت به رویه کارامکان جابجایی نیروهای اعزامی را به تمامی مشترکین عزیز خود میدهداز هرزمانی که نیاز به جابجایی پرسنل احساس شودبراساس پیگیری های ادواری کارشناسان مرکز این موضوع رسیدگی خواهد شدکه نیروی جایگزین  اعزام میگردد و ادامه کار صورت میگیردو پس از تایید نیروی اول محل را ترک کرده و محل بدون پرستارنخواهد ماند

مرکز پرستاری چترفیروزه ای با توجه به سابقه درخشان و بالایی که در زمینه اعزام پرستار را داراست و در طی فعالیت کاری خود که شما عزیزان معرف این مجموعه بودید و هستید در درجه اول خواستار رضایت شما عزیزان میباشد

کارشناسان با تجربه این مجموعه با توجه به تعرفه های اعلام شده سعی در بهترین خدمات در این زمینه را دارند تا با مناسب ترین هزینه بتوانیم بهترین خدمات را به شما عزیزان با کیفیت برتر ارائه دهیم.

تمامی تعرفه ها و هزینه های تامین خدمات پرستاری براساس شرایط اعلام شده توسط شما عزیزان تعیین وتنظیم میگردد.

یک روز در هفته معمولا جمعه ها تعطیل و تعطیلات ذکر شده  در قرارداد میباشد.

گاهی بر اساس شرایط تعطیلات  به گونه دیگری عنوان میشود که در قرارداد لحاظ میشود و بصورت توافقی بین مشترکین و پرسنل اعزامی  اعلام میشود.

فرانشیز قرارداد:

 یکماهه  ۳۰درصد حقوق اعلام شده

دوماهه ۴۵ درصد حقوق اعلام شده

سه ماهه  ۵۵ درصد حقوق اعلام شده

شش ماهه ۸۵ درصد حقوق اعلام شده

یکساله یک پایه بعلاوه ۳۴% یک پایه حقوق    میباشد

اصل شناسنامه و کارت ملی

مواردی که به عنوان ضمانت دریافت میشود:

1- فیش حقوقی 

2- جواز کسب

3- سند ملکی

4- سفته ضمانتی

5- بررسی موقعیت مکانی محل زندگی

6- گواهی عدم سوء پیشینه

7- گواهی عدم اعتیاد