خدمات پرستاری در منزل مهرشهر کرج

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

پرستاری ، مراقبت و نگهداری از سالمندان در مهرشهر

سالمندان افرادی هستند که توانایی انجام تمام امور را ندارند و ترجیح میدهند باقی عمر خود را به راحتی و بدون مشکل در خانه خود سپری کنند زیرا هر کسی در خانه خودش راحت تر از هر جای دیگری است.

پرستار سالمند هم فردی مهربان و دلسوز است که میتواند مانند همدم یا دوست در کنار سالمند باشد و امور مورد نظر را انجام دهد.

پرستاری ، مراقبت و نگهداری از سالمندان در مهرشهر

اعزام پرستار خانم و آقا برای سالمندان

پرستار مرد سالمند

پرستار مرد سالمند

ارائه خدمات پرستاری از سالمندان مرد توسط پرستاران آقا در مهر شهر

پرستار زن سالمند

پرستار زن سالمند

ارائه خدمات پرستاری از خانم های سالمند توسط پرستاران زن مرکز چتر فیروزه ای در تمام مناطق و فاز های مهرشهر

تماس بگیرید