X

پرستار کودک در گلشهر

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

خدمات پرستاری از کودک در منزل گلشهر

در شرایطی که والدین به دلایل مختلف قادر به نگهداری ، تربیت و بازی و سرگرمی با فرزندان خود نیستند ، بهترین گزینه استخدام پرستار کودک در منزل میباشد.

پرستار کودک یا پرستار بچه فردی مهربان ، دلسوز ، با تجربه و مسئولیت پذیر است که خودش تجربه مادر شدن دارد و میتواند به صورت تمام وقت ، پاره وقت و ساعتی در کنار فرزندان شما حضور داشته باشد و از او مراقبت کند.

خدمات پرستاری از کودک در منزل گلشهر

اعزام پرستار کودک به تمام نواحی گلشهر

تماس بگیرید