پرستار کودک در جهانشهر

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

مراقبت و نگهداری از کودک و نوزاد در جهانشهر

در شرایطی که والدین شرایط مراقبت از فرزندانشان را ندارند ، یکی از گزینه ها ثبت نام در مهدکودک میباشد که مهد ها نیز سر ساعات مشخصی شروع به کار میکنند و در زمان مشخصی تعطیل میشوند و شاید این ساعات با ساعات کاری شما مطابقت نداشته باشد و همچنین هزینه آنها نیز بالاست.

اما با استخدام پرستار کودک میتوانید هر ساعتی از خانه خارج شوید و هر ساعتی هم بازگردید بدون اینکه نگرانی داشته باشید.

درخواست استخدام پرستار کودک در منزل جهانشهر را از ما داشته باشید.

مراقبت و نگهداری از کودک و نوزاد در جهانشهر

نسبت به شرایط و نیاز خود ، گزینه مورد نظر پرستاری از کودک را انتخاب نمایید.

تماس بگیرید