X

پرستار سالمند در جهانشهر

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

مراقبت و نگهداری از سالمند در جهانشهر

پرستار سالمند به عنوان یکی از مهم ترین مراقبت ها در منزل است که خدماتی برای پاسخگویی به تمام نیاز های سالمندان ارائه میدهد تا این سالمندان با مشکلاتی مثل ناتوانی های جسمی ، بیماری های متنوع مثل آلزایمر و ... باقی زندگی خود را به راحتی و بدون سختی سپری کنند.

مراقبت و نگهداری از سالمند در جهانشهر
تماس بگیرید