X

پرستار سالمند در عظیمیه

۰۲۶۳۲۲۸۱۹۴۹ دفتر مرکزی

به خدمات پرستاری و مراقبت از سالمند در منزل نیاز دارید؟

پرستار سالمند باید دوره های آموزشی و تعلیمی و کارورزی را گذرانده باشد و دارای تجربه کافی نیز باشد.

مرکز چتر فیروزه ای به صورت حرفه ای و تخصصی در زمینه پرستاری و مراقبت و نگهداری از سالمندان در عظیمیه و سایر نقاط کرج فعالیت میکند و پرستاران این مجموعه میتوانند تمام نیاز های سالمندان را بر طرف و شرایط جسمی و روحی مناسبی برای آنها ایجاد کنند.

به خدمات پرستاری و مراقبت از سالمند در منزل نیاز دارید؟

قصد استخدام پرستار سالمند خانم دارید یا آقا؟

برای استخدام پرستار در منزلتان ، یا استخدام شدن در مرکز چتر فیروزه ای به عنوان پرستار سالمند با مشاوران ما تماس بگیرید.

استخدام پرستار آقا سالمند

استخدام پرستار آقا سالمند

اگر سالمند آقا دارید ، بهتر است پرستار سالمند آقا استخدام کنید تا به کمک یکدیگر تمام امور را به راحتی انجام دهند

استخدام پرستار خانم سالمند

استخدام پرستار خانم سالمند

اگر سالمند خانم دارید ، میتوانید پرستار خانم استخدام کنید تا به انجام تمام امور به کمک کند و مانند دوست یا خواهری مهربان و دلسوز و همدم در کنار سالمند حضور داشه باشد.

تماس بگیرید